top of page
  • 作家相片Admin

2020 完滿結束!

今年最後一班抽血課程已圓滿結束,學會衷心祝願畢業學員學有所成,都能揾到心儀抽血職位,唔知大家近如何呢?留言講我地知,又或者私訊我地,學會希望透過收集大家意見,把來年課程做得更好!


76 次查看0 則留言
bottom of page