• Admin

日本東芝研發最新驗血儀器,一滴血2小時內驗13種癌症,準確度達99%且價格可控制在2萬日元以內(約1,440港元)

67 次瀏覽0 則留言

香港生命開展學會 Hong Kong institute of Life Development

E-mail: info@hkild.com  

Tel: 852-  6906 3436

©2019 by HKILD.  All Rights Reserved.